Historie USA

Dovolená USA

Historie USA není tak dlouhá, jako je tomu u evropských států. Dlouhou dobu tuto zemi obývali kočovní indiáni. Následně ji obsadili Angličané s Francouzi a vytvořili zde kolonie pro pěstování bavlny, cukrové třtiny a dalších zemědělských plodin. Prvním a zároveň nejdůležitějších datem v historii USA, hned po objevení Kryštofem Kolumbem roku 1492, je rok 1776. V tento rok byla podepsána Deklarace nezávislosti, jež dala kořeny dnešním Spojeným státům americkým. Od doby podpisu smlouvy se mnohé změnilo, avšak stále platí základní principy rovnoprávnosti a svobodomyslnosti občanů USA.

Velmi důležitým rokem historie USA se stal 1860. Za vlády prezidenta Abrahama Lincolna došlo ke schválení zákonů, jež značně zlepšovaly postavení černochů ve společnosti a de facto znamenaly zrušení otroctví. Následovala však občanská válka (Sever proti Jihu), protože mnoho jižních států federace nesouhlasilo s tímto krokem, neboť byly závislý na otrocké práci. Vítězství Severu však znamenalo definitivní zpečetění osudu černochů.

Začátek 20. století zastihl Spojené státy v éře rychlého ekonomického rozvoje. Vstup do 1. Světové války znamenal urychlení rozvoje průmyslu a získání dominantního postavení na světových trzích. Jako blesk z čistého nebe zasáhla ekonomická krize, jež se zemí prohnala mezi lety 1929-1931. Znamenala absolutní úpadek hospodářství, krach burzovních trhů, zavírání bank a ztrát mnoha milionů pracovních míst. O záchranu se pokusil prezident Roosevelt, který do ekonomiky napumpoval ohromné množství amerických dolarů v programech obnovy.

Druhá světová válka vtáhla USA do bojů špatně připravenou, a země ztratila desetitisíce mužů, než se podařilo situaci obrátit a pomoci porazit Japonsko, Německo a Itálii. Ztráty na straně Američanů byly obrovské. V bojích v Pacifiku, Africe a Evropě zahynuly statisíce mužů. Paradoxně však tento konflikt historicky utvrdil výsostné postavení Spojených států coby ekonomické supervelmoci. Studená válka pak byla ve znamení závodů ve zbrojení se Sovětským svazem a k získání celosvětové zbrojní nadvlády.