USA

Spojené státy americké jsou třetí největší zemí světa a udávají politický, kulturní a technologický vývoj na Zemi. Tato supervelmoc se již dlouhá léta snaží hájit principy svobodné společnosti bez ohledu na následky, které z toho vyplívají pro její obyvatelstvo. Stala se policistou, jež se snaží na světě udržet pořádek. Právě díky tomuto přístupu k diplomacii si vysloužila kritiku mnoha východních zemí, jež nesouhlasí s vměšováním se do cizích záležitostí.

USA obývá asi 298 milionů lidí. Naleznete zde jakoukoliv národnost, která žije na Zemi. Jedním z principů, na kterých si Spojené státy zakládají, je rovnost lidí bez ohledu na jejich národnost, barvu pleti nebo vyznání. Původní obyvatelé se během 19.století smísili s přistěhovalci z Evropy a africkými černochy. Další vlna přistěhovalců ve 20. století přivezla do USA vliv asijských a jihoamerických zemí. Více o historii Spojených států se dozvíte v článku historie USA.

Politická situace

Současná situace v zemi je velmi ovlivněna konflikty, kterých se USA účastní po celém světě. Nejde pouze o Afghánistán a Irák, ale i o řadu afrických zemí, ve kterých se snaží udržovat pořádek. Všechny tyto vojenské akce neúměrně zatěžují veřejné rozpočty a mnoho politiků volá po stahování jednotek z těchto misí. Mnoho rodin navíc v těchto válkách ztratilo své syny, a proto téma Irák nebo Afghánistán je pro Američany velmi bolestivé. Ekonomická krize přinesla do země hospodářský útlum, jež znamenal pro statisíce Američanů ztrátu zaměstnání. Tato situace vedla především u chudších obyvatel k problémům se splácením hypoték a půjček, takže se jich mnoho ocitlo bez střechy nad hlavou. Nejnovější politika vládnoucích demokratů se snaží nastartovat ekonomický růst a zavést povinné zdravotní pojištění, které by ochránilo zhruba 10% obyvatel, jež v současné době nejsou pojištěni.

Bezvízový program

Pokud byste se rozhodli pro dovolenou v USA a chystáte se ve Spojených státech strávit nejvýše 3 měsíce, nemusíte si už vyřizovat víza. Postačí vyplnění formuláře elektronické cestovní registrace ESTA, která je zadarmo (do budoucna se uvažuje o poplatku ve výši cca 10 dolarů). Bez registrace ESTA není možné vstoupit do letadla mířícího do USA.

Mapa USA